2 TRV khai trương tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, mở ra trang mới cho ngành vận tải đường sắt
20:54 | 09/06/2023
TRV khai trương tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, mở ra trang mới cho ngành vận tải đường sắt

Sáng ngày 6/6/2023, chuyến tàu chuyên tuyến đầu tiên mang thương hiệu TRV đã chính thức lăn bánh 22 container rời ga Yên Viên (Hà Nội) đi ga Sóng Thần (Bình Dương), mang theo niềm tin thắng lợi của sự hợp tác bền vững giữa TRV và U&I Logistics.

Trên tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, hàng hóa từ phía Bắc đến phía Nam và theo chiều ngược lại từ phía Nam đến phía Bắc được vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt song song với QL1A giữa ga Yên Viên ở Hà Nội và ga Sóng Thần ở Bình Dương. Thời gian vận chuyển trung bình cả hành trình là 66 giờ.

Chuyến tàu TRV chuyên chở đa dạng các loại hàng hóa như gỗ, hàng điện tử; đường; sắt thép; nhôm;hóa chất, hạt nhựa, giày dép, sản phẩm polyme, vật liệu xây dựng, thiết bị điện gia dụng, quần áo… hàng hóa sẽ được chuyển lên các toa xe tiêu chuẩn tại bãi hàng riêng của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam trước khi lăn bánh.


Với việc tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa đường sắt Bắc - Nam, thay vì phải vận chuyển hàng hóa đến các cảng thủy nội địa để làm thủ tục, doanh nghiệp có thể làm thủ tục ngay tại ga Yên Viên hoặc ga Sóng Thần, từ đó vận chuyển bằng đường sắt rút ngắn được thời gian vận chuyển bằng 2/3 so với đường thủy truyền thống. Khi thời gian được rút ngắn, chi phí chắc chắn cũng sẽ giảm.

Kỳ vọng lớn về hoạt động vận chuyển hàng hóa đường sắt, ông Trần Duy Khiêm, Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh của Công ty Cổ phần Logistics U&I cho biết sự kiện khai trương tuyến tàu đường sắt Bắc - Nam hàng tuần chạy đúng giờ tàu sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp vận tải trong khai thác vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, chủ động được lịch giao cho khách hàng.

“Tôi tin tuyến tàu mang thương hiệu TRV sẽ trở thành biểu tượng của sự tiên phong và đổi mới trong dịch vụ và khai thác hàng hóa bằng toa xe lửa, mang đến các giải pháp vận chuyển hàng hóa hiệu quả với chi phí hợp lý, độ an toàn cao, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí xã hội”, ông Khiêm bày tỏ.

Từ sự kiện khai trương dịch vụ vận tải đường sắt mới của TRV, hàng hóa giờ đây có thể được chuyển trực tiếp Bắc - Nam, giảm chi phí logistic, tăng hiệu quả vận chuyển, tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp phát triển.


 
*TRV inaugurated a North-South special train, opening a new page for the rail transport industry

On the morning of June 6, 2023, the first specialized train carrying the TRV brand officially rolled 22 containers, leaving Yen Vien station (Hanoi) to Song Than station (Binh Duong), bringing with them the belief of the victory of the company. sustainable cooperation between TRV and U&I Logistics.

On the North-South train, goods from the North to the South and vice versa from the South to the North are transported along the railway line parallel to NH1A between Yen Vien station in Hanoi and Song Than station. in Binh Duong. The average transit time for the whole journey is 66 hours.

TRV trains carry a variety of goods such as wood, electronic goods; road; iron and Steel; aluminum; chemicals, plastic beads, shoes, polymer products, building materials, household electrical appliances, clothes... goods will be loaded onto standard wagons at the private yard of the Transport Joint Stock Company. load Vietnam Railways before rolling.

With the organization of transportation of goods by North - South railway, instead of having to transport goods to inland waterway ports for procedures, businesses can do procedures at Yen Vien station or Song Than station. , thereby reducing transportation time by two-thirds compared to traditional waterways. When the time is shortened, the cost will certainly also decrease.

With great expectations for rail freight, Mr. Tran Duy Khiem, Director of Business Development Division of U&I Logistics Joint Stock Company, said that the opening event of the weekly North-South railway line runs on time. The train will open up great opportunities for transport businesses in exploiting freight by rail, proactively scheduling deliveries to customers.

“I believe that the TRV-branded line will become a symbol of pioneering and innovation in railcar services and cargo operations, providing efficient and cost-effective freight solutions. , high safety, environmental protection and social cost savings", Mr. Khiem expressed.

From the opening event of TRV's new rail transport service, goods can now be moved directly North - South, reducing logistics costs, increasing transportation efficiency, creating new opportunities for businesses to develop. .

dangky
Chat hỗ trợ
Chat ngay